Kraków – postępy w aspekcie komunikacji dodatkowo przewozów miejskich

Jednym spośród największych wyzwań w lwiej części miast w naszym kraju jest infrastruktura drogowa. Polskie miasta są nie dostosowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki został zapoczątkowany przez zwiększenie się ilości samochodów na naszych szosach. Z tego powodu główną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i komunikacja miejska to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie krakowian a także poprawi integralność gospodarki Krakowa.

Wśród okolicznych lokalizacji, inwestycje drogowe jakie realizuje Kraków mocno się wybijają. Mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak metro zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej i drogi potrzeba włożyć dużo środków . Z ważniejszych decyzji finansowych trzeba wymienić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – pierwszą w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto ma inwestycje w przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi drogami oraz naprawy już powstałych połączeń tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w komunikacji i dotarciu do biur przeszkadzają na co dzień. Warto jednak mieć jasność tego, że bez remontów infrastruktura nie może się poprawić i aby było lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski opinie
Przekazywanie środków w komunikacje to nie tylko kolejne linie komunikacji, ale również lepszej jakości powierzchnia jezdni, która będzie mocniejsza i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być odporna na ścieranie powierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga dodatkowo kolejnych zmian i nowych pomysłów, by poruszało się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać wyraźnie, że całość jest na najlepszej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu naprawdę wygodnie i z zadowoleniem.