jak działa lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie zbędnych. Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów.
lean warsztaty
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Dodaj komentarz